100

چاپ دیجیتال
۲۷ آبان ۱۳۹۲

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال مناسب برای کارهای چاپی با تیراژ پایین  شامل :

کاتالوگ های اختصاصی – چاپ کتاب با تیراژ پایین – پوستر های اختصاصی – کارت دعوت – کارت ویزیت  – بروشور و نمونه گیری های پیش از چا پ مناسب می باشد.

 این نوع چاپ قابلیت چاپ  بر روی انواع مقوا تا 250 گرم و کاغذ کتان و سلفون و کاغذ پشت چسبدار را دارا می باشد.

این مجموعه دارای خدمات پس از چاپ شامل : برش – خط تا – سلفون می باشد.